Senatul a votat legea care schimbă locurile de joacă

Senatul a adoptat luni, în plen, în unanimitate, o propunere legislativă prin care spaţiile de joacă vor fi proiectate, construite şi/sau îmbunătăţite astfel încât acestea să poată fi folosite de toţii copiii, indiferent de abilităţile lor.

Propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari preponderent PNL prevede că spaţiile de joacă incluzive sau universale reprezintă locuri de joacă care pot fi accesate şi folosite în siguranţă de toţi copiii indiferent de abilităţile lor.

Legea se aplică tuturor spaţiilor de joacă deschise publicului, indiferent de proprietarul sau administratorul acestora, fie că sunt situate în interiorul sau exteriorul instituţiilor de învăţământ, în parcuri, locuri de recreere comunitare, zone rezidenţiale, centre comerciale sau alte locuri publice accesibile.

Reguli noi pentru toate autoritățile și investitorii privați

Prevederile sunt obligatorii pentru autorităţile publice centrale şi locale, pentru persoanele juridice, publice sau private care deţin, proiectează, construiesc sau administrează spaţii de joacă, precum şi pentru producătorii şi distribuitorii de echipamente de joacă.

“Spaţiile de joacă trebuie să aibă o configuraţie care să permită circulaţia neîngrădită şi sigură a tuturor copiilor, inclusiv pentru cei care folosesc dispozitive de asistenţă pentru mobilitate. Traseele şi aleile vor avea pante uşoare, fără trepte sau alte obstacole şi vor fi dotate cu rampe şi balustrade acolo unde este necesar. (…) Suprafeţele de joacă vor fi realizate din materiale antiderapante, absorbante de şocuri şi uşor de întreţinut. Materialele vor fi alese pentru a minimiza riscul de accidente şi pentru a asigura confortul în timpul jocului”, stipulează actul normativ.

Pentru a asigura integritatea, siguranţa şi accesibilitatea continuă a spaţiilor de joacă, se vor efectua inspecţii periodice la intervale care nu vor depăşi 12 luni.

Autorităţile locale vor aloca maximum 10% din resursele financiare necesare pentru aceste spaţii de joacă, dar se va încuraja şi colaborarea între autorităţile locale, organizaţii nonguvernamentale şi atragerea de fonduri europene sau internaţionale în acest sens.

Printr-un amendament al Senatului, autorităţile publice publice locale vor emite autorizaţia de funcţionare doar pentru spaţiile de joacă adaptate pentru copii cu dizabilităţi pentru care s-a obţinut avizul favorabil din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, “adaptarea spaţiilor de joacă pentru a fi incluzive şi accesibile tuturor copiilor reprezintă nu doar o măsură de conformare la normele internaţionale, ci este un pas esenţial în construirea unei societăţi româneşti mai incluzive şi echitabile”.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 3244