România a trimis spre aprobare cererea de plată III din PNRR, în valoare de 2,7 miliarde euro

România a trimis spre aprobare cererea de plată III din PNRR, în valoare de 2,7 miliarde euro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis vineri Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce înseamnă o finanțare netă de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru România.

Cea de-a treia cerere de plată, potrivit planului ajustat, are o valoare totală de 2.669.705.062 EUR (1.858.678.580 EUR sub formă de granturi și 811.026.482 EUR sub formă de împrumuturi) și acoperă un număr total de 74 ținte/jaloane aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022.

„A fost un efort extraordinar, fiind final de an și având închiderile de programe pe Politica de Coeziune pentru 2014-2020, bugetul pentru 2024, asigurarea continuității programelor sociale. Vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor din minister care au muncit neîncetat ca CP3 să fie trimisă în timp și s-au îngrijit ca toate jaloanele și țintele să fie raportate corect, le mulțumesc și tuturor colegilor din ministerele coordonatoare de reforme, știu cât efort și muncă au depus. Nu în ultimul rând, mulțumiri Prim-ministrului și echipei de la Cancelarie pentru sprijin și coordonare. Așa arată un efort guvernamental pentru un proiect de țară!” a declarat ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Adrian Câciu.

Printre cele mai relevante reforme și investiții cu impact socio-economic aferente celei de-a treia cereri de plată, se numără:

Adoptarea Strategiei forestiere naționale 2020-2030 (Jalonul 22)

Semnarea contractelor pentru 50 % din lucrările legate de modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare (Jalonul 72)

Intrarea în vigoare a Legii privind apărarea și securitatea cibernetică a României (Jalonul 151)

Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (Jalonul 215)

000 case de marcat conectate la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (Jalonul 221)

Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice” (Jalonul 243)

Semnarea de contracte pentru reînnoirea parcurilor de vehicule de transport public (achiziționarea de vehicule nepoluante) (Jalon 294)

Intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ și de instituire a unor consorții administrative în unitățile administrativ-teritoriale rurale sau predominant rurale învecinate, existente ca zone rurale funcționale (Jalon 310)

Intrarea în vigoare a legii de aprobare a normelor de aplicare a VMI (Jalon 384)

Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală (Jalon 424)

Intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social, care să prevadă un dialog social și negocieri colective semnificative și oportune, în conformitate cu recomandările OIM (Jalon 449)

Lansarea unei proceduri de ofertare pentru echiparea sălilor de clasă cu mobilier (Jalon 489).

Stadiul Planului Național de Redresare și Reziliență

Sumele aferente cererii de plată nr.3 se vor adăuga sumei de 9,1 miliarde euro încasată pe PNRR până în prezent de România, reprezentând pre-finanțarea în procent de 13% cu o valoare de 3,79 miliarde euro, cererea de plată numărul 1 cu o valoare de 2,56 miliarde euro și cererea de plată numărul 2 cu o valoare de 2,75 miliarde euro.

Odată finalizată procedura de plată pentru cererea de plată nr.3 România urmează să transmită cea de-a patra cerere de plată în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro aferentă îndeplinirii a 46 de ținte și jaloane.

Alocarea PNRR modificată prin Decizia de implementare a Consiliului din data de 11 Decembrie 2023 este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 111 investiții (177 de măsuri), structurat în jurul a 16 componente. Planul revizuit conține 518 ținte și jaloane.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 5393