Candidaturile AUR riscă să fie invalidate pentru că listele nu au fost semnate de președinții organizațiilor județene

Partidul AUR a fost în profunde tensiuni în ultima perioadă, ca urmare a faptului că listele de candidați au fost făcute la București, fără consultarea organizațiilor, cel mai recent caz fiind cel de la Buzău.

Aceste liste de candidați, însă, sunt semnate de către persoane care nu se află efectiv în conducerea organizațiilor, ci au fost numite direct de către George Simion cu încălcarea statutului propriului partid.

Astfel, în actul de numire al acestor persoane se menționează că persoana e împuternicită “să exercite atribuțiile specifice președintelui partidului în județul” respectiv, “sub titulatura de președinte interimar al filialei județene”, pentru toate operațiunile electorale privind alegerile locale.

Legea 115/2015 prevede la art. 47 alin. (1) că “propunerile de candidați se fac în scris, în două exemplare originale și două copii, de către partidele politice […], sub semnătura conducerii organizațiilor județene ale acestora și pe baza listei susțînătorilor”.

În primul rând, statutul partidului AUR nu are menționat nicăieri că există funcția de “președinte interimar”, conducerea organizațiilor/filialelor fiind făcută de către președinții acestora.

În al doilea rând, conform art. 47 alin. (1) lit. g) din Statutul AUR, toate listele de candidați, în cazul de față, trebuie semnate de preşedintele filialei județene și de către secretarul acesteia.

Astfel, printre atribuțiile președintelui filialei județene AUR, conform art. 47 alin. (1) lit. g) din Statut, este și acela de a “semna împreună cu secretarul filialei, documentele stabilite de legea electorală pentru alegerile locale, la nivelul acelui județ”.

Or, în contextul în care listele au fost semnate de o persoană care nu avea calitatea de președinte, deci nu era “conducerea” partidului, așa cum prevede Legea 115/2015, și nu au fost cosemnate de secretarul organizației, așa cum prevede statutul, acestea sunt în mod evident lovite de nulitate.

Este greu de înțeles de ce George Simion a dorit să țină toată puterea într-o mână, dar nu a gestionat-o cum trebuie. Deja există contestații în țară împotriva candidaturilor AUR, din cauza siglei de pe listele de semnături.

Vom vedea ce vor decide judecătorii.

content-image

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 4210