CCR dezbate sesizarea pe Legea privind transmiterea de terenuri Universităţii ‘Regele Mihai I’ din Timişoara

Curtea Constituţională a României urmează să dezbată, miercuri, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unor terenuri Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara.

Actul normativ prevede transmiterea unor terenuri cu construcţiile aferente din domeniul public şi privat al statului în proprietatea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara.

Potrivit şefului statului, “prin modul de adoptare şi prin conţinutul său normativ, legea încalcă o serie de norme şi principii constituţionale, precum cele referitoare la adoptarea unor legi cu caracter individual, principiul separaţiei puterilor în stat, rolul constituţional al Parlamentului şi al Guvernului, principiul egalităţii în faţa legii, regimul proprietăţii publice şi garanţiile sale”.

Conform regulii stabilite de Codul administrativ, arată el, “trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face prin hotărâre a Guvernului, dacă prin lege nu se dispune altfel”.

Preşedintele Iohannis menţionează că, potrivit articolului 2 din legea criticată, cele 35 de terenuri în suprafaţă totală de 501,4208 ha sunt transferate din domeniul privat al statului în proprietatea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara, alături de alte două terenuri aflate în domeniul privat al statului, în suprafaţă de 44,3154 ha, “în vederea realizării obiectivului privind activitatea de învăţământ superior şi dual în domeniul agricol, cercetare, producţie, extensie universitară şi a strategiilor de dezvoltare instituţională”.

Obiectivul pentru care universitatea va primi în proprietate aceste terenuri este formulat în actul normativ “într-un mod imprecis şi neclar”, invocă Iohannis.

În opinia sa, în aceste condiţii, legiuitorul avea obligaţia de a reglementa criterii şi obiective clare de natură să ofere garanţii suficiente cu privire la rezultatele urmărite, cu atât mai mult cu cât nu este prevăzută o contraprestaţie din partea universităţii.

Totodată, atrage atenţia preşedintele, obiectivul respectiv, care ar justifica diminuarea patrimoniului statului cu aproximativ 550 de ha de teren, este unul “formulat într-un mod general şi lipsit de garanţiile necesare şi suficiente pentru realizarea finalităţii prevăzute de lege, de natură să asigure o protecţie adecvată a proprietăţii publice şi private a statului, aşa cum s-a reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale”.

În concluzie, apreciază Iohannis, “doar prin instituirea unor garanţii clare, suficiente pentru realizarea scopului propus de legiuitor, ar fi aduse la îndeplinire obligaţiile constituţionale ale statului”.

Preşedintele cere CCR să admită sesizarea şi să constate că legea este neconstituţională.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 4210