păcănelele sunt scoase în afara localităților mici

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea OUG prin care se vor modifica taxele și contribuțiile pentru industria jocurilor de noroc. De asemenea, prin această lege sunt scoase sălile de jocuri în afara orașelor cu maxim 15.000 de locuitori.

”Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009”, arată comunicatul Administrației Prezidențiale.

Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unor niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenţei de organizare şi de exploatare a jocurilor de noroc, interzicerea băuturilor alcoolice în locaţii, înfiinţarea unui registru al companiilor şi sediilor, precum şi majorarea garanţiilor depuse de companii, obligaţia operatorilor de a avea sediul social în România.

De asemenea, actul normativ prevede că statul poate acorda licenţe doar societăţilor înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană care au înregistrat un sediu permanent în România.

Veniturile din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi încasate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc se virează în procent de 70% către bugetul de stat, din conturile de venituri bugetare în care acestea au fost încasate, în termen de 5 zile lucrătoare a lunii următoare încasării, iar procentul de 30% rămas din totalul sumelor încasate este utilizat pentru activitatea finanţată din venituri proprii.
Totodată, pentru protejarea jucătorilor, a persoanelor aflate în situaţii de risc, actul normativ prevede instituirea unei interdicţii privind comercializarea de băuturi alcoolice în sălile de jocuri de noroc. Totodată, în vederea promovării unor norme de conduită profesională bazate pe reguli de etică şi integritate se prevede instituirea interdicţiei de participare la jocuri de noroc membrilor Comitetului de supraveghere din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN). În scopul combaterii şi prevenţiei adicţiei de jocuri de noroc, ONJN va gestiona o bază de date referitoare la persoanele autoexcluse şi indezirabile, constituită, la nivel naţional.

Este prevăzută şi instituirea obligativităţii creării şi menţinerii la zi de către ONJN a unui registru public, accesibil online, cu informaţii despre operatorii licenţiaţi/autorizaţi, cum ar fi: adresa sediului social, adresa fiecărui spaţiu comercial în care operează jocuri de noroc, indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţie, seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat.

„Spaţiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativteritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus”, mai arată legea promulgată.

Legea promulgată de către şeful statului prevede că activităţile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea şi evidenţierea mizelor şi/ sau plata şi evidenţierea câştigurilor, precum şi alte asemenea activităţi care urmează a fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa 1 emisă de ONJN şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/ sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la adoptarea ordinului Preşedintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa II emisă de O.N.J.N au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat.

În plus, publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfăşoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le foloseşte, care depăşesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.

Este instituită, prin actul normativ. obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către O.N.J.N. a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde:

a) denumirea comercială şi numele firmei, pentru operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi reglementate de către prezentul act normativ;

b) adresa sediului operatorului;

c) adresa fiecărui spaţiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţia respectivă;

d) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat pentru respectivul organizator;

e) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României.

Pe 30 octombrie 2023, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar pe 9 aprilie 2024, votul Camerei Deputaţilor a fost decizional.

Taxele anuale in legatura cu licentele de jocuri de noroc au fost actualizate după cum urmează:

 • Pentru jocurile loto: 200.000 de euro;
 • Pentru pariurile mutuale: 65.000 de euro;
 • Pentru pariurile in cota fixa: 200.000 de euro;
 • Pentru pariurile in contrapartida: 150.000 de euro;
 • Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 150.000 de euro;
 • Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 25.000 de euro;
 • Pentru jocurile tip slot-machine: 150.000 de euro;
 • Pentru jocurile de bingo desfasurate in salile de jocuri: 15.000 de euro;
 • Pentru jocurile de bingo de noroc organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 150.000 de euro;
 • Pentru jocurile de noroc la distanta, sunt acordate 3 categorii de licente dupa cum urmeaza:
 • Licenta de Clasa 1: 300.000 de euro anual;
 • Licenta de Clasa 2: 20.000 de euro anual;
 • Licenta de Clasa 3: 200.000 de euro anual;
 • Pentru Festivalurile de Poker: 20.000 de euro;
 • Pentru jocurile de tombola – joc traditional: 20.000 de euro;
 • Pentru jocurile de videoloterie – joc traditional: 100.000 de euro.

Contributiile anuale aplicabile sunt urmatoarele:

 • Organizatori de jocuri de noroc la distanta licentiati din clasa I – 500.000 de euro anual;
 • Entitati juridice direct implicate in domeniul jocurilor de noroc traditionale si la distanta licentiate din clasa a II-a – 15.000 de euro anual;
 • Jocuri de noroc la distanta monopol de stat de clasa a III-a – 100.000 de euro anual;
 • Organizatorii de jocuri de noroc traditionale licentiati vor contribui astfel:
 • pentru jocurile loto: 200.000 de euro anual;
 • pentru jocurile de videoloterie: 100 de euro pentru fiecare aparat anual;
 • pentru pariurile mutuale: 50.000 de euro anual;
 • pentru pariurile in cota fixa: 200.000 de euro pe an;
 • pentru pariurile in contrapartida: 100.000 de euro pe an;
 • pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 4.000 de euro pe an pentru fiecare masa de joc;
 • pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 5.000 de euro pe an pe club;
 • pentru jocurile tip slot-machine vor fi aplicate in etape astfel: 300 de euro anual pentru fiecare slot autorizat in 2024, si apoi 500 de euro anual pentru fiecare slot autorizat in 2025 si ulterior;
 • pentru jocurile de bingo desfasurate in salile de jocuri: 5.000 de euro anual;
 • pentru jocurile de bingo de noroc organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 500.000 de euro anual.
Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 4210