Guvernul scoate un miliard de lei din fondul de rezervă

Guvernul Ciolacu urmează să adopte în ședința de miercuri dimineață o hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale.

„Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 cu suma de 1.023.216 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital”, se arată în proiectul de HG.

Distribuirea pe UAT-uri a sumelor poate fi consultată AICI! (.pdf)

Potrivit notei de fundamentare, alocarea sumelor pentru autoritățile locale este necesară ca urmare a stopării, prin OUG 115/2023 a redistribuirii cotelor defalcate din diverse impozite.

„Art. LVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, prevede faptul că „impozitul datorat de persoanele fizice pe veniturile din pensii, din dobânzi, din jocuri de noroc şi din dividende, încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2024, se reţine integral la acelaşi buget şi nu se redistribuie.”

În urma aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023, potrivit căreia unele venituri, începând cu anul 2024, se rețin la bugetul de stat şi nu se redistribuie bugetelor locale, unitățile administrativ-teritoriale se confruntă cu o criză financiară atât la nivelul activității proprii, cât și la nivelul operatorilor economici aflați în relații contractuale cu acestea, iar autorităților publice locale le este practic imposibil să asigure finanțarea și finalizarea unor obiective de investiții prioritare.

De asemenea, prin adresa nr. 045/19.01.2024, Asociația Municipiilor din România a solicitat emiterea cu celeritate a unei hotărâri a guvernului, pentru repartizarea unor sume către municipiile din România, sume reprezentând compensarea cu sumele cu care au fost diminuate veniturile municipiilor ca urmare a aplicării prevederilor art. LVIII din OUG nr. 115/2023 astfel încât acestea să aibă bază legală pentru elaborarea și aprobarea bugetelor locale pe anul 2024, până la data de 12 februarie 2024”, se arată în nota de fundamentare.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 5393