acești români nu vor primi acești bani. Două condiții majore trebuie îndeplinite/ Video

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat că există 2 mari condiții pentru obținerea venitului minim de incluziune, cel care înlocuiește ajutorul social din luna februarie. Ministrul a precizat că acest venit va fi condiționat de dovada că solicitantul își caută loc de muncă și mai ales de prezența la școală a copiilor.

”La venitul minim de incluziune avem înregistrați un număr de 225.000 de români. Este foarte important să știți că am condiționat obținerea acestui venit minim de incluziune de demonstrarea faptului că îți cauți un loc de muncă. Nu poți să rămâi captiv în sărăcie pentru totdeauna.

De asemenea, am corelat obținerea acestui venit minim de incluziune cu obligativitatea copiilor de a merge la școală, astfel încât cine nu-și trimite copiii la școală nu poate beneficia de acești bani. Măsura este în vigoare și în februarie se vor face primele plăți.

Pe de o parte vrem să avem o Românie cu un nivel de educație mai ridicat și pe de altă parte ne dorim să scădem riscul de abandon școlar.”, a declarat Simona Bucura Oprescu, la Antena 3 CNN.

Ce este Venitul Minim de Incluziune

Venitul minim de incluziune este un beneficiu de asistență socială ce va fi acordat lunar și care se va compune dintr-unul sau din cele două ajutoare financiare: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii (acordat familiilor care au copiii înscriși și care frecventează o formă de învățământ).

Vor beneficia de venitul minim de incluziune, după cum scrie în hotărâre, familiile şi persoanele singure, cetățeni români care au domiciliul sau, după caz, reședința în România și care îndeplinesc condițiile de acordare din Legea 196/2016.

În plus, pe lângă cei amintiți, vor putea beneficia de venit minim de incluziune și familiile și persoanele singure care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:

– sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române;

– sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecție în condițiile legii;

– sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România.

Bineînțeles, și aceste persoane trebuie să îndeplinească condițiile de acordare din Legea 196/2016.

Mai exact, potrivit legii, vor putea beneficia de venit minim de incluziune familia și persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă veniturile lor nete lunare ajustate sunt de până la 700 de lei inclusiv.

Pe de altă parte, pe lângă familiile sau persoanele singure ce au obținut, în luna anterioară cererii ajutorului, un venit net pe membru de familie mai mare de 700 de lei, nici cei care au în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere unul sau mai multe bunuri nu pot beneficia de venitul minim de incluziune.

Astfel, nu vor putea primi ajutorul de la stat cei ce dețin, printre altele, clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală (cu excepția curții) sau o mașină cu o vechime mai mică de zece ani.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 5393