Scandal între PSD și PNL în Gorj! Șeful Consiliului Județean îl acuză pe prefectul județului de ‘exces de putere’ / De la ce a pornit conflictul

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Gorj, Cosmin Popescu (PSD), a declarat, luni, că reprezintă “un evident exces de putere” controlul dispus în instituţia sa de către prefectul judeţului Gorj, Iulian Popescu (PNL), prin emiterea unui ordin administrativ.

“În contextul demersurilor recente întreprinse de către prefectul Iulian Popescu, ce vizează activitatea CJ Gorj, caracterizate de o vădită tentă politică, consider că este necesar să aduc la cunoştinţa opiniei publice şi a cetăţenilor preocuparea mea pentru respectarea normelor legale de către instituţia pe care o conduc în procesul de adoptare şi aplicare a actelor administrative de autoritate. Controlul dispus de către prefect, prin emiterea unui ordin administrativ, este rezultatul unui evident exces de putere concretizat prin depăşirea competenţelor şi atribuţiilor prevăzute de lege în relaţia instituţională pe care o are cu autorităţile administraţiei publice judeţene”, a scris, pe Facebook, preşedintele CJ Gorj.

El adaugă că demersul prefectului este “lipsit de orice fundament legal”.

“Adoptând o conduită incompatibilă cu rolul şi locul prefectului în ansamblul instituţional al administraţiei publice şi având în vedere statutul politic şi administrativ de demnitar public numit, prefectul Iulian Popescu îşi arogă, prin emiterea ordinului administrativ sus-menţionat, competenţe de exercitare a unui control ierarhic, lipsite de orice fundament legal”, a menţionat Cosmin Popescu.

Potrivit acestuia, controlul de legalitate exercitat de către prefect, pe fondul inexistenţei unei relaţii de subordonare cu autorităţile publice judeţene, se realizează în limitele strict prevăzute de legi organice, precum Codul administrativ şi Legea contenciosului administrativ, sub aspectul a două componente, şi anume: pe de o parte, emiterea unui aviz de legalitate asupra actelor administrative, şi, pe de altă parte, când actul este considerat nelegal şi nu este revocat de emitent (condiţia neproducerii efectelor juridice vizate), posibilitatea (şi nu obligaţia) de a ataca direct actul în faţa instanţei de contencios-administrativ (tutela administrativă).

“Altfel spus, un act administrativ emis/adoptat de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene nu poate fi declarat niciodată de către prefect ca fiind ilegal, acest atribut revenind exclusiv instanţelor judecătoreşti specializate. Prin punerea în executare a ordinului, în forma în care a fost emis, s-ar crea un precedent de natură să aducă atingere cadrului legal de exercitare a controlului de legalitate de către prefect, validându-se practic excesul de putere la care a recurs. Este inadmisibil ca prefectul să se substituie, prin actele pe care le emite, unor instituţii şi autorităţi cu competenţe şi atribuţii de control reglementate la nivel de lege asupra actelor administrative emise de către CJ Gorj, în sens de autoritate deliberativă, în procesul de executare şi adoptare a acestora, precum: Curtea de Conturi (Camera de Conturi Gorj), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice sau alte autorităţi administrative de reglementare şi autorizare prevăzute de lege”, a mai afirmat Cosmin Popescu.

El consideră că acest demers al prefectului contravine principiilor colaborării instituţionale, dar şi subminează buna funcţionare a administraţiei locale şi relaţiile de lucru constructiv.

Președintele CJ Gorj, amendat cu 5.000 de lei

Prefectul judeţului Gorj, Iulian Popescu, a anunţat, luni, că îl amendează cu 5.000 de lei pe preşedintele CJ, Cosmin Popescu, după ce acesta ar fi refuzat “cu încăpăţânare” efectuarea unui control în cadrul instituţiei.

Potrivit acestuia,verificările Corpului de Control al Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj în cadrul CJ vizează perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023.

“Am făcut un plan de control, aşa cum prevede şi legea, care a fost trimis până pe data de 15 ianuarie către MAI, un plan de control pentru anul 2024, în care am prioritizat UAT-urile care nu au avut controale în ultima perioadă. (…) Pe baza mai multor petiţii, coroborate cu acest criteriu al vechimii controlului, am pus în capul listei CJ Gorj, care nu a avut niciun control de la Revoluţie până acum, adică această UAT nu a fost controlată de Instituţia Prefectului, nu a avut o verificare serioasă pe tot ceea ce înseamnă modul de implementare a hotărârilor de CJ, modul în care sunt îndeplinite sarcinile cerute de lege de către preşedintele CJ şi de către vicepreşedinţi, modul de raportare a acestora, modul în care sunt evaluate şi modul în care se evaluează managementul instituţiilor din subordinea CJ, modul de implementare a politicilor economice şi sociale şi de mediu, în responsabilitatea directă a CJ”, a declarat, într-o conferinţă de presă, prefectul judeţului Gorj.

Iulian Popescu a menţionat că a avut “un şoc când cineva în judeţul Gorj îşi permite să fie mai presus de lege”, după ce preşedintele CJ “a refuzat cu încăpăţânare acest control”.

El a declarat că “următoarea etapă ar fi, evident, o plângere penală pentru abuz în serviciu pentru obstrucţionarea acestui control”.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 4878