Clotilde Armand sfidează legea în timp ce pozează în victimă

În urmă cu exact o lună, stiripesurse.ro publica un articol intitulat „Clotilde Armand și-a majorat salariul cu 50%, cu mâna viceprimarului USR”. Ce a urmat ar putea părea o comedie, dacă nu ar fi vorba despre o sfidare a legii și chiar a bunului-simț din partea primarului Sectorului 1, care încearcă să se victimizeze în ochii alegătorilor apelând la neadevăruri. Pentru că am fost acuzați de „fake news”, nu ne rămâne decât să publicăm o expunere cronologică a celor petrecute, inclusiv corespondența de-a dreptul absurdă pe care am avut cu biroul de presă al Primăriei Sectorului 1.

Articolul inițial – 5 decembrie 2023

Pe 5 decembrie 2023, stiripesurse.ro scria în premieră că, prin Dispoziția Nr. 5127 / 2023, Clotilde Armand și-a deleagat lui Oliver Leon Păiuși, viceprimarul Sectorului 1, atribuțiile de primarul al Sectorului 1, „cu privire la emiterea actului administrativ de stabilire a majorării cu un procent de 50% a indemnizației lunare a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și a documentelor conexe ce stau la baza emiterii si în legătură cu aceasta”. În context, articolul amintea că primarul Sectorului 1 are deja un dosar penal care vizează inclusiv faptul că și-a majorat singură indemnizația, după ce s-a desemnat manager într-un proiect european.

Clotilde Armad acuză „fake news” – 5 decembrie 2023

Clotilde Armand susține că ar fi falsă informația că ar fi semnat documente în vederea majorării propriului salariu. Dincolo de minciuna referitoare la presupuse contracte între precedenta administrație și site-ul nostru, Clotilde Armand ne amenință că ne va da în judecată.

„V-am mai spus cum funcționa fabrica PSD de știri false și înainte să ajung primar. O voi face și din funcția de edil pentru ca lumea să afle adevărul. Îi promit șefului PSD că voi merge după fiecare leu furat de administrația PSD de la cetățenii Sectorului 1 și am să încep cu un contract oferit de primarul diamant pentru ”presa” partidului. Culmea, exact pe site-urile respective apare informația FALSĂ cum că eu aș fi semnat să-mi majorez salariu. Un fake-news grosolan, o să-i dau în judecată pe autorii articolului și pe proprietarul site-ului”, scrie Clotilde Armand pe Facebook.

Solicitare în baza legii privind accesul la informații de interes public

În seara zilei de 5 decembrie, am transmis Primăriei Sectorului 1 o solicitare în vedere lămuririi dispoziției prin care Clotilde Armand și-a delegat atribuțiile. Înregistrată pe data 6 decembrie, solicitarea avea următorul curpins:

„Subsemnatul Florin Pușcaș, redactor-șef al publicației stiripesurse.ro, vă rog să-mi comunicați, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, următoarele informații:

– Dacă doamna primar Clotilde Armand a semnat Dispoziția Nr. 5127 / 2023, prin care și-a deleagat lui Oliver Leon Păiuși, viceprimarul Sectorului 1, atribuțiile de primarul al Sectorului 1, „cu privire la emiterea actului administrativ de stabilire a majorării cu un procent de 50% a indemnizației lunare a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și a documentelor conexe ce stau la baza emiterii si în legătură cu aceasta”.

– Care a fost temeiul legal în baza căruia se majorează cu 50% indemnizația lunară a Primarului Sectoruli 1.

– Care este temeiul legal pentru delegarea atribuțiilor cu unicul scop vizând emiterea actului de stabilire a majorării cu un procent de 50% a indemnizației lunare a Primarului Sectorului 1.

Vă mulțumesc anticipat!”

Publicarea dispoziției de primar – 6 decembrie 2023

În așteptarea explicațiilor de la Primăria Sectorului 1, am continuat munca de documentare jurnalistică și am obținut din alte surse Dispoziția Nr. 5127 / 2023. Am decis să publicăm documentul în ziua de 6 decembrie 2023.

Potrivit temeiului legal invocat în preambulul actului administrativ, indemnizația primarului Sectorului 1 trebuie să se majoreze cu 50% pentru că ar fi ar fi fost implicată peste 80 ore pe lună în proiecte finanțate din fonduri europene.

Pentru că și-a majorat anterior singură indemnizația, ca urmare a implicării într-un proiect finanțat din bani europeni, Clotilde Armand a ajuns să fie vizată într-un dosar penal. De altfel, referatul atașat Dispoziției nr. 5127/2023 invocă tocmai evitarea unui posibil conflict de interese ca motiv al delegării de atribuții cu unicul scop al majorării indemnizației primarului.

Primul răspuns al Primăriei Sectorului 1 – 15 decembrie 2023

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea 544/2001, „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.”

La ideea de „complexitate a cererii” a apelat și Primăria Sectorului 1 pentru a ne anunța, în interiorul termenului legal de 10 zile, că vom primi un răspuns în termenul legal extins, de 30 de zile.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră adresată Primăriei Sectorului 1 în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la instituția noastră cu numărul 611/06.12.2023, prin care doriți să vă comunicăm mai multe informații cu privire la Dispoziția nr.5127/2023, vă informăm faptul că, ținând cont de complexitatea cererii, răspunsul la solicitare nu poate fi expediat în termenul inițial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării, conform prevederilor articolului 7, alin. 1, din Legea 544/2001”, ne-a transmis, pe 15 decembrie 2023, Primăria Sectorului 1.

Răspunsul final al Primăriei Sectorului 1 – 5 ianuarie 2024

Vineri, 5 ianuarie 2024, în penultima zi înainte de expirarea termenului legal de 30 de zile, Primăria Sectorului 1 ne-a transmis răspunsul. După o lungă introducere automăgulitoare, care a fost aproape să ne facă să ne pierdem interesul din cauza plictiselii, ni s-a comunicatul refuzul de a ni se pune la dispoziție informațiile solicitate. Redăm mai jos, integral, răspunsul primit de la Primăria Sectorului 1.

„Referitor la aspectele solicitate de către dumneavoastră, Serviciul Imagine și Cultură a fost împuternicit să vă comunice următoarele:

Primăria Sectorului  1 este în prezent o administrație care funcționează 100% pentru cetățeni și care rezolvă cu promptitudine, eficiență, corectitudine și onestitate problemele și nevoile comunității locale.

Pentru a ne atinge acest obiectiv și pentru a reda încrederea locuitorilor Sectorului 1 în această instituție, la nivelul Primăriei Sectorului 1 au fost schimbate în profunzime atitudinea și modul de acțiune ale administrației locale în relația cu cetățenii și cu societatea civilă precum și în privința modului de gestiune a banului public.

Valorile care ne ghidează în prezent activitatea sunt transparența și corectitudinea în alocarea și cheltuirea fondurilor de la bugetul local, legalitatea și integritatea în emiterea actelor administrative, precum și competența în luarea măsurilor care privesc viața locuitorilor acestei zone administrative.

Am schimbat în ultimii trei ani paradigma de administrare a Sectorului 1 pentru a-i da șansa unui nou început. Obiectivele noastre sunt reconstruirea și dezvoltarea pe baze corecte a Sectorului 1 precum și creșterea substanțială a standardului de viață al comunității locale.

În spiritul principiilor enunțate mai sus, Primăria Sectorului 1 este, începând cu sfârșitul anului 2020, o administrație deschisă, transparentă și consultativă care consideră că o colaborare strânsă cu cetățenii și cu societatea civilă este esențială pentru succesul actului administrativ. Numai printr-o colaborare corectă între primărie și comunitatea locală putem să ne atingem scopul nostru comun: servicii administrative de calitate pentru cetățeni, care să conducă la creșterea semnificativă a calității vieții în Sectorul 1.

La nivelul Primăriei Sectorului 1 respectăm cu strictețe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și asigurăm, cu respectarea termenelor legale, accesul cetățenilor, presei și societății civile la informațiile de interes public, bineînțeles cu limitările impuse de art.12 din acest act normativ și de alte prevederi legale, în care sunt stabilite foarte clar excepțiile privind liberul acces la informații.

Dispoziția nr.5127/16.11.2023 conține date cu caracter personal și se încadrează în excepțiile de la liberul acces la informațiile de interes public prevăzute de Legea 544/2001. Astfel, potrivit art.12, alin.1, lit.d) din acest act normativ se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public al cetățenilor, prevăzut la art 1 și art.11 indice 1 din lege “informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii”.

Totodată, vă comunicăm faptul că această dispoziție este un act administrativ cu caracter individual, iar în acest sens sunt aplicabile prevederile articolului 199 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: “Comunicarea hotărârilor și dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”. Ori dumneavoastră nu vă încadrați în această categorie.

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, nu putem da curs solicitării de a vă comunica Dispoziția nr.5127/16.11.2023.”

Un singur răspuns, două minciuni

Desigur, chestiunea dispoziției prin care Clotilde Armand și-a majorat salariul cu mâna viceprimarului USR era deja lămurită. Odată ce am publicat dispoziția, iar veridicitatea documentului nu a mai fost contestată, acuzațiile lansate de Clotilde Armand au rămas vădit calomniatoare. În articolele noastre, nu contestat legalitatea demersului primarului, acest lucru urmând să fie stabilit eventual de organele abilitate. Rămâne însă realitatea situației expuse inițial: Clotilde Armand și-a majorat salariul cu mâna viceprimarului.

Revenind însă la răspunsul primit de la Primăria Sectorului 1, el conține cel puțin două chestiuni nelegale. În primul rând, fiind un refuz de comunicare a informațiilor solicitate, răspunsul trebuia oferit în termen de 5 zile. „Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor”, precizează articolul 7, alin. (2) al Legii 544/2001.  În cazul de față, s-a invocat o presupusă complexitate doar pentru a învinge termenul spre limita legală în cazul unui răspuns pozitiv.

După cum s-a putut vedea în documentul publicat de stiripesurse.ro pe 6 decembrie (Dispoziția nr.5127/16.11.2023), acesta nu conțtine date personale. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Sectorului se află pe lista informațiilor de interes public menționate chiar pe site-ul primăriei, la fel ca „actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Sectorului 1”.

Considerentele legate de actul administrativ  cu caracter individual sunt, de asemenea, eronate. Comunicarea la care se referă art. 199 din Codul Administrativ reprezintă o condiție de valabilitate a actului, nu o limitare a accesului terților la act. De altfel, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său de un act administrativ indivual față de care are calitatea de terț îl poate contesta în instanță. Acest lucru intră în contradicție cu susținerile din răspunsul Primăriei Sectorului 1, care ar introduce o imposibilitate de cunoaștere a actului. Însăși ideea că delegarea atribuțiilor unui primar ar fi un act secret față de orice persoane în afara celor vizate direct este absurdă, în totală contradicție cu transparența cerută într-o funcție publică.

După toată victimizarea din partea primarului și mistificările la care a apelat pentru a evita explicațiile, nu avem nicio așteptare să-și ceară scuze. Ar fi nevoie de decență și bun-simț, trăsături de caracter care par să-i fie străine lui Clotilde Armand. Putem spera doar să se țină de cuvânt și să ne dea în judecată. Poate așa va avea și publicul ocazia să primească explicațiile pe care a refuzat să ni le ofere.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 3925