Guvernul a modificat Regulamentul privind expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea care modifică anexa la hotărârea Guvernului 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate Actul normativ modifică prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul anexă la HG nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.

Astfel, hotărârea prevede ca în cazul în care beneficiarul solicită serviciul de verificare a proiectului tehnic prin intermediul caietului de sarcini împreună cu serviciile de proiectare, ofertantul declarat câştigător să poată verifica proiectul în condiţii de legalitate, prin asigurarea verificării proiectului tehnic de către o altă entitate decât cea care execută proiectul tehnic ofertat.

Practic, serviciile de verificare tehnică a proiectelor pot fi contractate de către investitor sau proprietar ori administrator, după caz, atât separat cât şi împreună cu serviciile de proiectare, cu respectarea interdicţiilor privind conflictele de interese.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 4878