Executivul adoptă ordonanță de urgență pentru modificarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud

Executivul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, din activităţile derulate în cadrul proiectului „Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental”, din consultările cu principalii furnizori de servicii de cloud, precum şi din consultările şi analizele efectuate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, până la acest moment, a rezultat necesitatea modificării şi completării OUG 89/2022, pentru:

„- detalierea, clarificarea şi completarea rolurilor şi responsabilităţilor tuturor partenerilor implicaţi în implementarea cloudului guvernamental, respectând însă arhitectura şi opţiunile optime pentru funcţionarea acestuia. Astfel, rolurile şi responsabilităţile vor fi mai clar definite atât în zona de implementare a proiectului, cât şi ulterior, în administrarea şi operaţionalizarea infrastructurii cloudului guvernamental;

– ⁠detalierea celor două componente ale cloudului privat guvernamental, în conformitate cu principiile cloud first asumate de România atât la nivel de reformă, cât şi de investiţii;

– asigurarea în mod unitar a securităţii cibernetice a cloudului Guvernamental, în contextul internaţional actual şi nevoia urgentă de creştere a rezilienţei capabilităţilor sistemelor şi reţelelor informatice ale statului român”.

Completările şi modificările aduse nu aduc atingere principiului ireversibilităţii refomelor şi/sau investiţiilor, având în vedere că implementarea Jalonului 153 a fost inclusă în Cererea de plată nr. 2 şi aduc o garanţie suplimentară pentru implementarea în termenele din PNRR a investiţiilor, mai indică sursa citată, conform News.ro.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 4878