AUR propune interzicerea reclamelor stradale pentru videochat în apropierea universităților

Liderul senatorilor AUR Claudiu Târziu şi deputaţii AUR Radu Vincenţiun Grădinaru şi Sorin-Titus Muncaciu au depus un proiect la Senat care interzice reclama publicitară, publicitatea stradală la activităţilor de tip videochat pe o distanţă mai mică de 1.000 de metri faţă de unităţile din reţeaua şcolară, instituţiile de învăţământ superior. Încălcarea acestei prevederi e sancţionată cu amendă de la 10.000 la 40.000 lei, mai prevede iniţiativa legislativă.

„Art. 7¹ Reclama publicitară, publicitatea stradală de orice tip sau orice altă activitate de marketing ce are ca scop promovarea activităţilor de tip videochat, desfăşurate la o distanţă mai mică de 1.000 de metri faţă de unităţile din reţeaua şcolară, instituţiile de învăţământ superior este strict interzisă”, arată proiectul de lege care modifică şi completează  legea 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, potrivit news.ro.

Iniţiativa legislativă mai propune majorarea contravenţiilor de la 5.000 – 25.000 lei la 10.000-40.000 lei pentru următoarele:

„a) permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen;

b) amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanţă mai mică de 250 m faţă de şcoli şi de internate, precum şi de lăcaşuri de cult;

c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare;

d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spaţii decât cele autorizate;

e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;

f) expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;

g) oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii decât cele amenajate;

h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4;

i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor sau pe paginile tipăriturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen;

j) nerespectarea dispoziţiilor art. 6, referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra caracterului unor publicaţii ca fiind destinate persoanelor majore;

k) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri”.

De asemenea e introdusă litera l) la articolul 10, prin proiectul de lege al AUR, care prevede amenzi între 10.000 şi 40.000 lei pentru „nerespectarea dispoziţiilor art. 7¹ referitoare la publicitatea ce are ca scop promovarea activităţilor de tip videochat”.

„Tipul de reclame practicat de entităţile cu activitate în domeniul videochat-ului este unul odios care urmăreşte să profite de pe urma unor vulnerabilităţi ale publicului ţintă. Faptul că aceste campanii se desfăşoară în apropierea unităţilor de învăţământ, cu precădere cele formate de învăţământ superior, ne îngrijorează deoarece publicul ţintă este format, în principal, din tinere studente. Campaniile de publicitae menţionate le prezintă acestora o imagine distorsionată legată de activitatea de videochat şi le promite un tip de viaţă total fals. Aceste campanii publicitare fructifică vulnerabilităţile unor persoane tinere aflate la început de drum”, argumentează iniţiatorii, în expunerea de motive a propunerii legislative.

„Prin urmare, se impune instituirea interdicţiei referitoare la publicitatea stradată (outdoor) a activităţilor de tip videochat, reglementarea nei noi contravenţii, precum şi stabilirrea unei sancţiuni contravenţionale constând în amendă în cuantum mai mare decât cel stabilit în prezent, astfel încât aplicarea acesteia să descurajeze acest fenomen negativ”, mai argumentează parlamentarii AUR.

Proiectul este depus la Senat, prim for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 3925